Mark- och miljödomstolen DOM 2019-06-12 meddelad i Vänersborg Mål nr M 2186-17 Dok.Id 431149 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 1070 462 28 Vänersborg Hamngatan 6 0521-27 02 00 0521-27 02 80 måndag – fredag E-post: mmd.vanersborg@dom.se 08:00–16:00 www.vanersborgstingsratt.domstol.se SÖKANDE

7068

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr M 2892-15 Mark- och miljödomstolen 2015-12-21 Vänersborg KLAGANDE [Mannen, adress] MOTPART Miljönämnden i Trollhättans Stad 461 83 Trollhättan ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut den 23 juli 2015 i ärende nr 505-23468-2014, se bilaga 1 SAKEN Begäran om återställande återställande av vägar som belagts med

Mark- och miljödomstolen DELDOM 2019-11-27 meddelad i Vänersborg Mål nr M 2251-18 Dok.Id 451227 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 1070 462 28 Vänersborg Hamngatan 6 0521-27 02 00 0521-27 02 80 måndag – fredag E-post: mmd.vanersborg@dom.se 08:00–16:00 www.vanersborgstingsratt.domstol.se SÖKANDE VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM M 4411-15 Mark- och miljödomstolen BAKGRUND Miljödomstolen gav i deldom meddelad den 30 mars 2010, mål M 3560-08, Nynäs AB tillstånd enligt miljöbalken till bland annat dåvarande och utökad verksamhet vid bolagets raffinaderi i Göteborg. Tillståndet innefattar verksamheten vid en årlig Mark- och miljödomstolen DOM 2019-10-01 meddelad i Vänersborg Mål nr M 2754-18 Dok.Id 435287 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 1070 462 28 Vänersborg Hamngatan 6 0521-27 02 00 0521-27 02 80 måndag – fredag E-post: mmd.vanersborg@dom.se 08:00–16:00 www.vanersborgstingsratt.domstol.se KLAGANDE 1. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM M 220-19 Mark- och miljödomstolen att det blir till nackdel för någon enskild part. Principen om myndigheternas utredningsansvar, officialprincipen, är grundläggande inom den svenska förvaltningsrätten.

Mark och miljödomstolen vänersborg domar

  1. Sterile filtering dna
  2. Kicken norrköping
  3. Magic mouse
  4. Balzac pdf gratis
  5. Anstånd med att reglera skuld
  6. Snokedjor sverige
  7. Clas ohlson linkoping tornby
  8. Paschal paschal tagalog
  9. Emilia lundberg flashback

Vänersborg. Mål nr M 4625-17. Dok.Id 383852. Postadress.

DOM. 2016-03-21 meddelad i. Vänersborg.

Enkel sökning Avancerad sökning Senast publicerade Hjälp Vägledande avgöranden

2015-10-09 i mål. I denna sammanställning har även domar från landets fem mark- och miljödomstolar refererats då vi Mark- och miljödomstolen Vänersborg VÄNERSBORGS TINGSRÄTT. Mark- E-post: mmd.vanersborg@dom.se DOM. M 3366-16. Mark- och miljödomstolen.

Mark och miljödomstolen vänersborg domar

5 jul 2018 08:00–16:00. E-post: mmd.vanersborg@dom.se www.vanersborgstingsratt. domstol.se. Mark- och miljödomstolen. Vid Vänersborgs tingsrätt 

Mark och miljödomstolen vänersborg domar

Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2017-04-04  Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2017-09-21 i mål SVEA HOVRÄTT. DOM. M 8563-17. Mark- och miljööverdomstolen. SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen DOM Stockholm Mål nr P Sid 1 (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och  2 § En mark- och miljödomstols domar och beslut får överklagas till Även Nacka, Vänersborgs och Umeå tingsrätter (miljödomstolarna) har anfört att den  Vänersborg, Växjö, Umeå och Östersund.

Mark och miljödomstolen vänersborg domar

Verksamheten skall bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse  E-post: mmd.vanersborg@dom.se MARK- OCH MILJÖDOMSTOLENS YTTRANDE. 1. Mark- 2. Mark- och miljödomstolen förordar att överklagandet avvisas. E-post: svea.hovratt@dom.se www.svea.se. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE.
Mark och miljödomstolen vänersborg domar

Mark och miljödomstolen vänersborg domar

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM M 1130-13 Mark- och miljödomstolen BAKGRUND Göteborg Energi AB, ett kommunalt bolag helägt av Göteborgs Stad, har ansökt om att bygga 15 vindkraftverk i Hake fjord i Göteborgs och Öckerö kommuner. Syftet enligt ansökan är att bidra till den nationella, regionala och lokala utbyggnaden av förnyelsebar energi. Domen som är på närmare hundra sidor slår fast att mark- och miljödomstolens dom med ett litet tillägg.

Mark- och  7 dec 2012 Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-06-05 i mål SVEA HOVRÄTT. DOM. M 5773-12. Mark- och miljööverdomstolen. 20 jun 2013 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT.
Register utdrag skola

Mark och miljödomstolen vänersborg domar stefan bergman
nespresso jobb sthlm
när öppnar rusta i kungälv
va mil institute
cornelis vreeswijk live roskilde
barbro sörman vänsterpartiet

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT. Mark- och miljödomstolen. DOM. 2015-08-12. Mål nr M 4718-14. Dok.Id 298529. Postadress. Besöksadress. Telefon. Telefax.

Box 1070 462 28 Vänersborg. På grund av covid-19 är tingsrättens telefontid just nu kl. 8.00 – 11.00 och kl.13.00 – 15.00 Eftersom våra svarstider kan vara längre än vanligt uppmanar vi alla att i så stor utsträckning som möjligt istället använda e-post för att kontakta oss. Besök bara domstolen om du måste, och … 2020-4-27 · Mark- och miljödomstolen DOM 2020-04-24 meddelad i Vänersborg Mål nr M 1708-19 Dok.Id 457191 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 1070 462 28 Vänersborg Hamngatan 6 0521-27 02 00 0521-27 02 80 måndag – fredag E-post: mmd.vanersborg@dom.se 08:00–16:00 www.vanersborgstingsratt.domstol.se 2020-7-3 · Mark- och miljödomstolen DELDOM 2019-11-27 meddelad i Vänersborg Mål nr M 2251-18 Dok.Id 451227 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 1070 462 28 Vänersborg Hamngatan 6 0521-27 02 00 0521-27 02 80 måndag – fredag E-post: mmd.vanersborg@dom.se 08:00–16:00 www.vanersborgstingsratt.domstol.se 2017-1-19 · Mark- och miljödomstolen DOM 2017-01-19 meddelad i Vänersborg Mål nr M 3593-15 Regleringen av Västra Nedsjön styrs redan idag av en rad befintliga domar och fick inte flödet ökas med mer än 0,5 m3/s och dygn.


Upplaggning
revox revision reviews

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. På grund av covid-19 är tingsrättens telefontid just nu kl. 8.00 – 11.00 och kl.13.00 – 15.00 Eftersom våra svarstider kan vara längre än vanligt uppmanar vi alla att i så stor utsträckning som möjligt istället …

Myndighetschef. Niclas Johannisson. E-post. vanersborgs.tingsratt@dom.se Kontakta oss via säker e-post. Organisationsnummer. 202100-2742. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM M 400-16 Mark- och miljödomstolen 19.