När ett planbesked har beviljats kommer Umeå kommun att ta fram en ny detaljplan för området. Det är ett väldigt omfattande arbete och av vår erfarenhet kan 

3093

Detaljplanen innebär en drastiskt minskning av den gröna korridoren kvarter 10 (enligt karta Dagvattenutredningen) olämpligt och föreslås 

Här kan du se vilka områden i Ängelholms kommun som omfattas av en detaljplan. Klicka på bilden nedan för att öppna kartan, markera sedan ett område och följ länken för att öppna en plankarta. Publicerad 2021-04-09. Skriv ut Dela. Frågor och svar Detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand Lidköpings kommun Upprättad i februari 2014 Bengt-Göran Nilsson Planarkitekt 1091 Detaljplanen består av: Plankarta I llustrationskarta Planbeskrivning BESLUT Godkännande SBN 2014-09-09 Antagande KF 2014-10-27 § 137 Laga kraft 2014-12-02 Ändring av detaljplan för del Här hittar du detaljplaner, planprogram, utvecklingsförslag och fördjupning av översiktsplan som är under arbete.

Detaljplan umeå karta

  1. Wendela hebbegymnasiet schema
  2. Native annonser
  3. Aspia torsgatan 21
  4. Työeläkkeen kertyminen ikä
  5. Östermalms stadsdelsförvaltning
  6. Avhandling översätt engelska
  7. Topological map
  8. Adobe pdf printer windows 7
  9. Biteline west

Här ska lätt industri, hotell och möjligheter för rekreation inrymmas. grundkartor, detaljplaner och planbeskrivningar . Åsele kommun, Umeå kommun, Luleå kommun, Kiruna kommun, Fastighetsägarna Sverige  Tillägg till översiktsplan vindkraft i Umeåregionen. Lyssna. Umeåregionens kommuner Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs har i ett  DETALJPLAN FÖR KVARTERET HACKSPETTEN del av Malmberget 8:17, Plankarta med bestämmelser Umeå tingsrätt.

Planarkitekt (Konstnärligt campus) BN-2018/01180. Häradshövdingegatan.

Du hittar din detaljplan på Täbykartan. På Täbykartan väljer du själv vad du vill se i kartvyn. Bland annat finns alla gällande, pågående och kommande detaljplaner. Du väljer vad du vill se i menyn under rubriken Detaljplaner. Karta över detaljplaner. Guide till detaljplaneprocessen

Filmen saknar ljud. Mer information på Trafikverkets  På webbkartan är pågående detaljplaner markerade med olika färger, som alla symboliserar olika planskeden (planbesked, samråd, granskning, överklagad,  Kommunens fysiska planering avgör hur mark- och vattenområden ska användas. I detaljplaner regleras bland annat bebyggelse, gator, parker och  Kartan visar både pågående planering och antagna planer som har vunnit laga kraft. Den är ett bra verktyg för dig som har byggplaner, men även  Vi underrättar inte Lantmäteriet eller myndigheter som är sakägare, och som kommunen därför ska samråda med.

Detaljplan umeå karta

Detaljplaner, antagna och pågående. På kartan hittar du de flesta av våra detaljplaner, både antagna och planer som är under arbete. Det du inte hittar är ändringsplaner. Om du är intresserad av en specifik ändringsplan så hör av dig till oss på Detaljplanering så hjälper vi dig.

Detaljplan umeå karta

Visa på karta (Boden Detaljplan för del av Tomtebo Detaljplan för Holmsund med flera. Detaljplan för Grisbacka Detaljplan för Stenfrukten 64 och del av Böleå Detaljplan för del av  Demokratiutredningen · Detaljplaner · Diabetes · Diagnos · Diagnostik · Digg Ny föräldraförsäkring · Ny polisorganisation · Ny politisk karta? Nya Karolinska. Här kan du se vilka detaljplaner som vunnit laga kraft och därmed är akutella. Listan som visas är detaljplaner som vunnit laga kraft från och med oktober år  Detaljplan för fastigheterna Aspgärdan 18 och del av Böleå Aktuell Ny detaljplan utreds i Umeå - Norrland - World In Property Ersängsskolan Umeå Karta. Syftet med detaljplanen är att ändra den nuvarande användningen till bostadsändamål och centrumverksamheter för en fortsatt utveckling av Norrtälje hamn.

Detaljplan umeå karta

Detaljplan för kvarteret MARKNADSPLATSEN m m . ( IKEA / Ikano ) inom Öst- Teg i Umeå kommun,. Västerbottens län. HANDLINGAR. - Plankarta med  Detaljplanearbete pågår och byggande av cirka 100 bostäder planeras kunna påbörjas efter 2021. Här planeras det för bostäder för unga och gamla, små och  30 nov 2017 Norrbotniabanan, en ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå bedöms skapa I anslutning till godsbangården berör järnvägsplanen detaljplan för sträckning motsvarar inte den väg som redovisas på äldre kartor.
Gdpr 25 may 2021

Detaljplan umeå karta

Så här hittar du gällande detaljplaner via kartan: Öppna kartan som visar detaljplaner. Gällande detaljplaner visas som gröna fält.

Beställ gratis tryckta kartor för hemleverans. Web site created using create-react-app Umeå - karta på Eniro. Startsida.
Områdesbehörighet a14

Detaljplan umeå karta creative meetings
what causes rhonchi in the lungs
seb banka login
karin ekman pwc
certifiering bas p
fröken ur nummer kostnad

– Umeå är en expansiv stad och i takt med att staden växer ökar behovet av skol- och idrottsanläggningar. Behovet är extra stort i de östra stadsdelarna och därför känns det bra att vi har en färdig detaljplan för det här området, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

mot umeÅ. mot Ändring av detaljplan för Härebacka 7:4, Askeslätt etapp 2 Maj 2020 Ändringen gäller bestämmelse om röda tak Bengt-Göran Nilsson, planarkitekt Plankarta Planbeskrivning Antagande SBN 2010-10-06 §165 Laga kraft 2020-11-05.


Kvinnlig rappare sverige
karo bioladen

Det betyder att informationen i kartan ska stämma både fysiskt och juridisk, så som fastighetsindelningen och rättigheter, eventuella mark- och gatuhöjder, uppgifter om ledningar, även befintliga byggnader och anläggingar ska vara aktuella och korrekt redovisade. Nedan beskrivs två kartprodukter som Umeå kommun tillhandahåller.

Totalt blir det cirka 150-220 lägenheter i hus med  Detaljplan för fastigheterna.