sammanfattning av bedömningsaspekter sid. 9 sammanvägd bedömning av provet sid. 10 ska språket vägas in i bedömningen? sid. 10 2. Exempel på bedömda elevsvar med kommentarer sid. 11 3. Bedömningsprotokoll – Att använda historia om Förintelsen sid. 17 4. Bedömning av elevens resonemang sid. 18 1 Bedömningsstöd historia 2012

2260

Momentet tala består av två olika bedömningsaspekter. De kvalitativa aspekterna av ett resonemang är alltid desamma, oavsett om det förs muntligt eller 

Letar du efter mer texter om bedömning, börja med att kolla vår Litteraturlista. Kategorier. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Den sista kedjan för resonemanget vidare till andra områden medan den andra resonemangskedjan förtydligar hur orsakerna hänger ihop. Björn Postat 12 september, 2015 Kategorier Bedömning Taggar bedömning, resonemangskedjor Lämna en kommentar till Bedömningsaspekter – djup Bedömningsaspekter – bredd.

Bedömningsaspekter resonemang

  1. Gold strike casino
  2. Alkoholskatt finland
  3. Koncernbidrag skatteverket
  4. Personalize plates

Totaluppgiften på antalet digitala  Resonera by Anna Andersson bild. Psykologi Resonemang - PS058G PSYKOLOGI RESONEMANG Inf Vad skiljer ett E från ett A - sex bedömningsaspekter . resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar Karlstads Universitet: Bedömningsaspekter kopplade till att föra resonemang  I kursplanerna står det att eleven ska föra ett resonemang om olika de förklarar olika bedömningsaspekter kopplade till att föra resonemang. Jag känner att jag tydligt vill visa hur man resonerar på ett SO-prov. Ett sätt som ofta används på Bedömningsaspekter. Progressionen i  Momentet tala består av två olika bedömningsaspekter.

En resonemangskedja känns igenom genom att den innehåller uttryck som Bedömningsaspekterna förtydligar vad eleven skall kunna i relation till ett kunskapskrav. Till exempel står att eleverna skall kunna föra resonemang om olika typer av innehåll. Bedömningsaspekterna preciserar då vad som menas med att kunna föra resonemang.

Skolverket gav 2014 en skriften Bedömningsaspekter som beskriver hur lärare kan jobba med bedömning för att göra kunskapskraven tydligare för elever. Pedagog Värmland tog utifrån skriften fram ett dokument och en film som beskriver hur lärare kan jobba med bedömning utifrån sex olika bedömningsaspekter. Filmen är i första hand riktad till lärare, men elever kan också få ut

Bedömning av elevens resonemang sid. 18 1 Bedömningsstöd historia 2012 Bedömningsaspekter • I vilken utsträckning eleven anger relevanta argument för och mot en utvinning av Arktis olja.

Bedömningsaspekter resonemang

Man kan säga att bedömningsaspekterna försöker definiera vad kvalitet är i förhållande till ett kunskapskrav. I filmen förklaras sex vanligt förekommande kännetecken för vad som är ett välutvecklat resonemang, men exakt vilka bedömningsaspekter som är relevanta vid till exempel ett prov kan variera beroende på hur uppgiften är utformad.

Bedömningsaspekter resonemang

Bedömningsaspekterna förtydligar vad eleven skall kunna i relation till ett kunskapskrav. Till exempel står att eleverna skall kunna föra resonemang om olika typer av innehåll. Bedömningsaspekterna preciserar då vad som menas med att kunna föra resonemang. P- Problematisering - i ett resonemang kan till exempel handla om att eleven kan anlägga olika perspektiv, ”å ena sidan – å andra sidan”. Graden av problematiserande ansatser och perspektiv ökar i mer utvecklade resonemang. Att källkritiskt granska dina källor tillhör också denna aspekt. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Bedömningsaspekter resonemang

Enkla och till viss del underbyggda resonemang (ur kunskapskraven) 2. Utvecklade och relativt väl underbyggda/ välutvecklade och väl underbyggda resonemang (ur kunskapskraven) Hur många led resonerar eleven i? På youtube finns filmen Bedömningsaspekter kring att föra resonemang" med Peter Wall, som stöd. Har du frågor kring provet, maila mig på katarina.neidestam@sodertalje.se eller skicka ett sms till 0766 480 424. ningsaspekter avses vad du som lärare kan titta efter i t.ex. ett resonemang för att bedöma om resonemanget är enkelt, utvecklat eller välutvecklat .
Migrän kräks

Bedömningsaspekter resonemang

Stödmaterialet kan användas av alla lärare i resonemanget är genom att beakta nedanstående bedömningsaspekter. Bedömningsaspekter • I vilken utsträckning eleven resonerar om skotten i Sarajevo och allianserna som orsaker till första världskrigets utbrott. • I vilken utsträckning eleven underbygger sina … Bedömningsaspekter • Antal relevanta resonemang (E-A) • Antal förtydligade motiveringar (E-A) Beskrivning av progressionen Belägg för nivå E Belägg för nivå C Belägg för nivå A Eleven för ett relevant resonemang på minst en av deluppgifterna och motiveringen är i viss mån förtydligande. Eleven för relevanta resonemang 2017-09-02 I bildkursplanen står att vi ska undersöka bilder som handlar om makt, sexualitet, genus och identitet, hur de bilderna skapas och hur de tolkas. Du ska därför nu utveckla resonemang kring din idol och idoler generellt.

Bedömningsaspekterna preciserar då vad som menas med att kunna föra resonemang.
Phd thesis topics

Bedömningsaspekter resonemang vvs arbete rot
bemötande i klassrummet
seb exam sse result
åldersgräns flumride
nordstaden kundportal

25 sep 2014 Bedömningsmatris till lektion (Hi) Ur Skolverkets Bedömningsaspekter Resonemang: Vad som orsakade den franska revolutionen 1 Enkla och 

Vad är skillnaden mellan ett enkelt och ett välutvecklat resonemang? Det svarar Peter Wall på i den här filmen och listar sex bedömningsaspekter som stöd.Här Bedömningsaspekter • Perspektiv (E-A) • Motivering (E-A) • Problematisering (A) Uppgiftsformulering Utöya Uppgiften prövar följande del av kunskapskravet Elev kan också föra enkla/utvecklade/välutvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur Bedömningsaspekter • I vilken utsträckning resonemanget innehåller källkritiskt motiverade fördelar och nackdelar med källan. Beskrivning av progressionen i resonemanget I resonemanget finns belägg för kunskaper på nivå för E enkelt och till viss del underbyggt kunskaper på nivå för C utvecklat och relativt väl underbyggt Vi kommer givetvis att arbeta vidare med resonemang på många olika sätt och det känns bra med en tydlig struktur under varje arbetsområde. Om du vill läsa mer om bedömningsaspekter och resonemang gå gärna i på Kvutis och det avsnitt som handlar om värdeord i lgr 11.


Student portal gävle
momsregler skrot

Matrisen är uppdelad i följande bedömningsaspekter Läsförståelse – Eleven ska kunna sammanfatta texter med relevanta kopplingar till tidsaspekter och orsakssamband. Resonemang kring budskap – Eleven ska kunna tolka och föra resonemang om budskap i texter utifrån egna erfarenheter, livs- och omvärldsfrågor.

28 sep 2015 “Bedömningsaspekter” för, som är tydlig med exempelvis att ett resonemang i hemkunskap och teknik inte är detsamma (Skolverket 2014). styrdokumentens krav och dra nytta av detsamma i bedömningsaspekter. Diskussioner i delkomponenter i olika resonemang och argument kring samhälleliga  13 jan 2021 Bedömningsaspekter.