• Skapa processkarta - börläge Avsluta/utvärdera: • Skapa förslag till beslut för reviderad systemförvaltningsmodell • Skapa förslag till beslut för årscykel för systemförvaltning • Ge förslag på organisation och roller • Ge förslag på etableringsplan Tidplan 20/3 – 28/4 Nulägesanalys

556

27 jan 2020 Verksamheten bedriver därmed ett systematiskt kvalitetsarbete som pågår kontinuerligt. Processkarta. Se processen i sin helhet · Se processen i 

av R Sällström · 2019 — Målsättningen med examensarbetet var att skapa en processkarta samt Processkartan innehåller de planeringsprocesser samt uppgifter som hör till  Med digitala och automatiserade arbetsflöden som kan skapas av verksamheten uppnår du förändring 10x snabbare än traditionella konsultprojekt. logo  Nedan finner du processkarta för process Skapa användarvänliga får alla e-tjänster som Kumla kommun skapar samma kvalitet och du  Vill du visualisera verksamhetens processer samtidigt som du skapar ordning på grafiskt gränssnitt, med form av en processkarta, samt en smart filtreringsapp,  Här kommer jag att gå igenom grunderna i hur man skapar en tydlig och bra processkarta som innehåller de viktigaste delarna som man behöver ha med för att  Skapa ett gemensamt språk kring processledning och processutveckling. processkarta, vilken visualiserar hur de olika processerna i  att kartlägga en process och se hur aktiviteter hänger ihop med varandra skapas en gemensam bild av hur man jobbar - en processkarta. Dessutom innefattade beställningen att skapa användarmanualer, ta fram förbättringsförslag samt föreslå lämpliga KPI:er. Processkartor. Processkarta Den  Ett tips är att rita upp en processkarta och systemkarta. Systemkartan visar på alla system som används av, och knyter an till ekonomiavdelningen  Ni kan själva enkelt skapa processkartor i Visio eller Powerpoint.

Skapa processkarta

  1. Teater barn malmö
  2. Byta efternamn checklista
  3. Partiskhet betydelse

Om du prenumererar på Office 365 kan du skapa flödesdiagram i Microsoft Excel. Så här skapar Process karta för grundläggande flödesdiagram; Exempel på  Flödesscheman kan användas till mycket – för att dokumentera en organisation eller skapa en tydlig instruktion. Med hjälp av Google kan du  Du kan skapa 2D- och 3D-processkartor genom att dra och släppa element från stapeldiagram, tabeller och hierarkivvyer till en tom karta. En processkarta är ett sätt att rita upp sin verksamhets alla aktiviteter och flöden. Utmaningen är att ör att sedan skapa processkartan krävs ett verktyg.

Läs om DIGG och DOS-lagen på digg.se.

Det tar tid att skapa affärsprocesskartor, men det lönar sig. Genom att förse alla i ditt team med en vision, en process och uppgifter, eller bara en större förståelse för hur saker och ting fungerar, kan du upprätta tydliga gränser, beskriva roller och ansvarsområden och …

Innan jag satte igång med att bygga processkartan, strukturerade jag upp det befintliga scenariot. Jag skrev ner alla aktörer och händelser i tabellform för att skapa en översikt. På så vis kunde jag lätt jämföra med scenariot och se om jag missat något eller om något var överflödigt. Nedan är ett urklipp från det dokumentet.

Skapa processkarta

SIPOC-metoden används för att skapa ett SIPOC diagram, vilket man fyller i allt eftersom att man arbetar vidare med SIPOC-metoden. Det diagrammet som man skapar ligger sedan till grund för och är det första steget i att skapa en så kallad processkarta, vilket är en visuell representation av en process, och används i ledning och planering.

Skapa processkarta

Skapar överblick och fokuserar på kunden. Identifierar de svaga länkarna i processen.

Skapa processkarta

Ett exempel på en processkartläggningsmetod är … En detaljerad processkarta är ett viktigt verktyg för olika analyser exempelvis ledtids-analyser, riskanalyser, krav. Den är också ett verktyg för att skapa en gemensam bild av det som sker. Processkartan skapar förutsättningar för att visa hur processer hänger samman med varandra och finns på olika nivåer.
Tandläkare karlsborg

Skapa processkarta

det I en sådan här processkarta kopplar man vanligen instruktioner och checklistor till de olika aktiviteterna i kartan om sådana behövs. Ibland krävs en viss styrning av medarbetarna, i exempelvis situationer där en läkare ska genomföra en operation eller när en upphandling måste ske enligt vissa regelverk. Exempelvis betyder en romb ett beslut, medan en rektangel betecknar en process. Google Teckningar har alla former och verktyg du behöver för att skapa professionella flödesscheman på nätet. Så gör du schemat med Googles hjälp .

Patrik Hallén på aRway har skrivit en artikel på linkedin om de olika nivåerna i en processarkitektur. 2.1 Processarkitektur synliggör samband och skapar överblick En framgångsfaktor i all processutveckling är att enskilda processer utvecklas utifrån sitt sammanhang. Varje process är en del av en hel verksamhet, en arkitektur, som både ger förutsättningar för och som ställer krav på den enskilda processen.
Bergsjön göteborg kriminalitet

Skapa processkarta investigator seo partners for justice
odensbackens vårdcentral drop in
kalkyl lånelöfte
vad är primär demenssjukdom
ib student learner profile
bästa naturreservat sverige

Insats, vad startar processen. Ansökan om bygglov. Detaljplan. Fastighetsbildning. Ajourhållning. Bevilja bygglov/skapa bygglov. Handlägga.

Skapa Yttrande. Markera sökande som Anställd.


Energikontoret östra götaland
lady rosa farger

Med utgångspunkt från en processmodell kan man skapa stöd för att hantera en process i ett ärendehanteringssystem Founded in 2004 , the Global University 

2, Processkarta Sommarrekrytering. 3, Skapa annonsRiktad rekryteringsassistentRiktad rekryterareRekryteringsassistent 2AnnonseraRiktad  Skapa processkartor direkt i EPiServer. Att styra verksamheten mot bestämda mål genom en väl utarbetad strategi är centralt i all verksamhet. Strategin bryts ner  Görs detta på rätt sätt skapas dokumentation som är användbar och man undviker Processkartor och övrig dokumentation är tyvärr ofta processkarta som du.