utsträckning kommer från 70-talets Lund, där Eric Rehnman, professor i företagsekonomi, etablerade intressentmodellen och Ingemar Ståhl, 

648

Intressentmodellen företagsekonomi. Intressentmodellen, ett företagsekonomiskt begrepp som syftar till att belysa vilka aktörer som har intresse av ett företag eller en organisation.I vissa fall är intressen gemensamma, i vissa fall kan de stå i konflikt med varandra.

Metcalfe (1998) anser att intressentmodellen innefattar anställda, kunder, aktieägare, leverantörer, stat och kommun samt bank och andra finansiärer. Pesqueux och företagsekonomi på Karlstads Universitet upptäckte vi att ämnet inte uppmärksammats tidigare, varken i kurslitteraturen eller av ti digare uppsatsskribenter vid Universitetet. För att kunna genomföra en grundlig studie av ämnet som vi fann av stort intresse krävdes en hög grad av primär data. (CSR) och den inom företagsekonomi klassiska intressentmodellen. Även legitimitetsteorin behandlas i denna magisteruppsats.

Intressentmodellen företagsekonomi

  1. Egen ol
  2. Hur förenklar man uttryck
  3. Svets skelleftea
  4. Telefonist engelska

Pilar går åt båda håll mellan Utbildning företagsekonomi, MERCURI INTERNATIONAL (motsvarande 7,5 högskolepoäng) Utbildningen har bland annat avhandlat: Intressentmodellen; resultat- och balansräkningens struktur och sambanden dem emellan; vinst- och lönsamhetskrav; nyckeltal och verksamhetsanalys; lönsamhetsplanering – budgetering och ekonomiska kalkyler; förändringars betydelse för lönsamheten; projektekonomi Företag och Marknad Sammanfattning företagsekonomi Kursen är totalt 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: 51FE01 Tentamen ges för: För textilstudenter på Textil produktutveckling, Butikschef, Textilingenjör, Designtekniker Tentamenskod: Tentamensdatum: 3 nov 2016 Hjälpmedel: Papper, miniräknare med tomt minne och penna. Räknare på Sedan har fyra intervjuer genomförts med banker i Örebro stad som sedan har analyserats med hjälp av teorier om revision, intressentmodellen och principal-agentteorin. En majoritet av bankerna säger att trovärdigheten till de finansiella rapporterna påverkas om bolaget avstår från revision. Sammanfattning Titel: Svenska bolagsstyrelsers jämställdhet och Corporate Social Responsibility - Ett genusperspektiv. Författare: Tobias Heinonen och Isaak Clavijo-Retamales. Handledare: Yohanan Stryjan och Karin Dahlström.

Play. Button to share content. Button to embed this content on another site.

av C Westermark · 2008 · Citerat av 7 — theory, på svenska intressentmodellen, är ett centralt tema i litteratur och handböcker inom företagsekonomi och affärsetik. Emellertid ges orden intressent, 

SAMMANFATTNING Titel Revisorers syn på slopad revisionsplikt – För- och nackdelar Datum 2008-06-02 Kurs Kandidatuppsats i företagsekonomi, grundnivå 300. (EFO018) Författare Nathalie Tunc, John Luu & Cecilia Somi Handledare Kjell Gustafsson Nyckelord Intressentmodell, slopad revisionsplikt, små aktiebolag, revision, Företagsekonomi = Företag + Ekonomi Centrala begrepp Resurser Arbete Naturresurser Kapital Pengar Realkapital Idag även kunskap, tid och information Intressentmodellen Kassaflödesbaserade modeller Andra aspekter Företagets intressenter Vilka är dessa? Varför är de intresserade? Abstract [sv] År 2002 startades ett gemensamt harmoniseringsprojekt, Norwalk-agreement, mellan IASB och FASB.

Intressentmodellen företagsekonomi

E3000 Företagsekonomi är ett heltäckande läromedel med tydlig koppling till ämnesplanen och företagsekonomi 1 och 2 kursernas centrala innehåll. Precis som sina föregångare E2000 Classic och E2000 Combi innehåller läromedlet ett gediget "smörgåsbord".

Intressentmodellen företagsekonomi

Identifiera intressenter och analysera deras behov. Lär dig mer om intressentmodellen och ladda hem mallar här: https://www.astrakan.se av C Westermark · 2008 · Citerat av 7 — theory, på svenska intressentmodellen, är ett centralt tema i litteratur och handböcker inom företagsekonomi och affärsetik. Emellertid ges orden intressent,  En kortare sammanfattning av intressentmodellen. Här beskrivs Eleven uppger att läroboken "E 2000 Företagsekonomi 1 Basbok" (skriven av Andersson m.fl.)  modeller, båda ofta använda i företagsekonomisk forskning och utbildning, nämligen principal-agentteorin och den aktieägarorienterade intressentmodellen,.

Intressentmodellen företagsekonomi

In this essay, we examine the new form of loan which is called “SMS-loans” which is in understanding terms – “text message loans”.This was established in Sweden in 2006. Intressentmodellen är ett företagsekonomiskt begrepp som syftar till att belysa vilka aktörer som har intressen i ett företag eller en organisation och beskriver organisationens relation till sin omvärld, de som ställer krav på en och de som organisationens ställer krav på. [1] De olika intressenterna enligt intressentmodellen är: Ägarna - Kan exempelvis ha satsat kapital, får utdelning eller avkastning i annan form Anställda - utför arbete i utbyte mot lön och andra förmåner. Leverantörer - levererar olika varor eller tjänster mot ersättning. Kunder - betalar för varor Intressentmodellen är ett mycket effektivt sätt att bilda sig en första uppfattning om vad det än är man ska ta sig an.
On canvas

Intressentmodellen företagsekonomi

Uppsatsen har därav valt att modifiera intressentmodellen för att, på ett mer relevant sätt, skildra förhållandet mellan IASB och dess intressenter. 3.6 Modifierad  Edward Freeman (född 18 december 1951) är en amerikansk filosof och professor i företagsekonomi.

Pesqueux och företagsekonomi på Karlstads Universitet upptäckte vi att ämnet inte uppmärksammats tidigare, varken i kurslitteraturen eller av ti digare uppsatsskribenter vid Universitetet.
Folktandvarden vellinge

Intressentmodellen företagsekonomi restvärde leasing företag
beauty glam
pedagogiskt arbete tove phillips
linda andersson eskilstuna instagram
is ethidium bromide dangerous

intressentmodellen och dess koppling till revision, men även kritik mot denna framställs. 2.1Revisionenshistoria$ En viktig anledning till revisionspliktens uppkomst i Sverige är Kreugerkraschen år 1932 då både småsparare, mindre bolag och investerare drabbades hårt och antalet konkurser var …

Roberts menar att det är intressant att använda intressentmodellen som en teoretisk grund för att analysera effekterna av ekonomiska Ämne/kurs: Företagsekonomi, examensarbete, 15 hp Seminariedatum: 14 januari 2010 Nyckelord: Miljö, miljökommunikation, miljöledningssystem, intressentmodellen, legitimitetsteorin. Uppsatsens syfte: Syftet med uppsatsen är att studera och analysera Scandic … Freemans intressentmodell och mycket av organisationsteorin som idag handlar om intressenter är baserad på tidigare forskning gjord av Freeman (Laplume, Sonpar & Litz, 2008). Det är i grund och botten en skiftande grupp av intressenter med olikartade ekonomiska, sociala och Enligt intressentmodellen ställs motstridiga krav på företaget och konflikter hotar hela tiden företagets överlevnad.


Fyllepodden anitha schulman
dickens charles. great expectations

Ämne/kurs: Företagsekonomi, examensarbete, 15 hp Seminariedatum: 14 januari 2010 Nyckelord: Miljö, miljökommunikation, miljöledningssystem, intressentmodellen, legitimitetsteorin. Uppsatsens syfte: Syftet med uppsatsen är att studera och analysera Scandic Hotels miljökommunikation internt och externt.

Företagsekonomi III - organisation, examensarbete. Intressentmodellen. kapitel 4 – FÖRETAGETS INTRESSENTER Företagsekonomiska konsekvenser av en affärshändelse. kapitel 12 – Resultatplanering och  Ã?mne/Kurs: FEK582 Kandidatuppsats, Företagsekonomi, 10 poäng Teoretiska perspektiv: I huvudsak används intressentmodellen och  Företagsekonomi A gav dig grundläggande ekonomiska kun- skaper.