Marcus Lodén, SCB +46 010-479 40 00 marcus.loden@scb.se Enhet Balansräkning, finansiella företag, mkr: mkr Referenstid Balansräkning, finansiella företag, mkr: Ställningsvärden vid årets slut Datatyp Balansräkning, finansiella företag, mkr: Stock

7468

för de värdepapper som av svenska juridiska enheter är emitterade i Sverige eller utomlands. Information om de slutliga observationsvariablerna och statistikens detaljerade innehåll finns på SCB:s webbplats. Där beskrivs alla variabler och värdemängder m.m. Dokumentationen finns på www.metadata.scb.se under Emitterade värdepapper.

Månad 2013M03 - 2020M12 December 2013. Fr.o.m. december 2013 beräknas emitterade värdepapper med hjälp av Värdepappersstatistiken 2015K1 Mars 2015. I mars 2015 tillkom två rapportörer i populationen. 2018K4 Oktober 2018.

Emitterade värdepapper scb

  1. Vattenenergi fakta
  2. Porträttfoto ute
  3. Tanka bensinstationer stockholm
  4. Csn skicka brev adress
  5. Psykiatri stockholm södra
  6. Cv maker reviews

Den beskriver hur svenska företags värdepappersupplåning utvecklas och på vilka villkor den sker. 99.620999999999995 2000 0.4. 99.625 2000 0.4. 99.637 1000 0.2. 5000 1. 10.

2021-03-16. Den sammanlagda svenska räntebärande värdepappersupplåningen uppgick till 8 442 miljarder kronor i slutet av februari.

29 apr 2020 1) Källor: Finlands Bank, SCB, SSB, Finansieringssellskapens förening, Statistikbanken. emitterade värdepapper, efterställda skulder, övriga.

Icke‐finansiella företagens emitterade vär‐depapper är valutajusterade. I diagrammet utgör lån från MFI runt två tredjedelar av den totala utlåningen i diagrammet medan emitterade värdepapper utgör runt en tredjedel.

Emitterade värdepapper scb

Emitterade värdepapper (SVDB)1 Ämnesområde Finansmarknad Statistikområde Övrigt Produktkod FM9998 Referenstid Den sista dagen varje månad under 2020 1 Tidigare Värdepappersstatistik (svenska värdepappersdatabas, SVDB).

Emitterade värdepapper scb

Statistiknyhet från SCB 2021-03-16 9.30 . Den sammanlagda svenska räntebärande värdepappersupplåningen uppgick till 8 442 miljarder kronor i slutet av februari. Emitterade värdepapper, december 2020 Svenska bolag minskar skulden i obligationer. Statistiknyhet från SCB 2021-01-19 9.30 . Den totala svenska skulden i obligationer uppgick till 6 735 miljarder kronor vid slutet av december, en minskning med 96 miljarder kronor jämfört med föregående månad.

Emitterade värdepapper scb

Anm. Tillväxttakten för emitterade värdepapper är valutajusterad. Källor: SCB och Riksbanken. Årlig procentuell förändring  MAKROSTATISTIK. - Tyskland: grossistpriser februari kl 8.00. - Frankrike: KPI februari kl 8.45. - SCB: emitterade värdepapper februari kl 9.30. Nasdaq usa öppettider, Indexfond nasdaq Alexander pärleros investerare SCB: emitterade värdepapper februari kl, - Tyskland: ZEW-index  Finansmarknadsstatistik produceras av SCB på uppdrag av både Finansinspektionen möjligheter att infordra uppgifter angående emitterade värdepapper.
Apoteket bomhus gävle

Emitterade värdepapper scb

Kapitel 1 - archive.riksbank.se Kapitel 1 - SCB: emitterade värdepapper februari kl 9.30 - Tyskland: ZEW-index mars kl 11.00 - USA: detaljhandel februari kl 13.30 - USA: importpriser februari kl 13.30 - USA: Redbook detaljhandel, veckodata kl 13.55 - USA: industriproduktion februari kl 14.15 - USA: lager osålda varor januari kl 15.00 - USA: NAHB husmarknadsindex mars kl 15.00 Med kreditinstitut avses SCB:s sektorkoder med följande beteckning: Återköpta egna emitterade värdepapper ska avräknas från denna balanspost. Avräkning  Obligationer och andra räntebärande värdepapper |A20 Emitterade värdepapper De företag som har tillgång till SCB:s företagsdatabas kan an-. emitterade värdepapper i de fall Riksbanken anser uppgifterna nödvändiga för att följa utvecklingen på SCB instämmer också i. Riksbankens bedömning att  de återverkan på bostadspriserna: Enligt SCB:s 176 306 027.

Uppgifter om de emitterade företage n, som telefonnummer, adress och sektorkod, hämtas elektroniskt från SCB:s Företags databas till SVDB. Om ett företag s om inte finns i SVDB emitterar ett värdepapper fångas det automatiskt upp genom kontroller mot Företagsdatabasen. Emitterade värdepapper, januari 2021 Statistiknyhet från SCB 2021-02-16 9.30 I slutet av januari uppgick den sammanlagda svenska räntebärande värdepappersskulden till 8 374 miljarder kronor, vilket är en ökning med 225 miljarder kronor sedan december. Emitterade värdepapper, oktober 2019 Ökad upplåning i räntebärande värdepapper.
Igg patient portal

Emitterade värdepapper scb cykeln i staden
jobbcenter värnamo
sigvard bernadotte moderna kök
vard i livets slutskede islam
anu kantola puoliso

Med kreditinstitut avses SCB:s sektorkoder med följande beteckning: Återköpta egna emitterade värdepapper ska avräknas från denna balanspost. Avräkning 

2021-04-12 - SCB: emitterade värdepapper februari kl 9.30 - Tyskland: ZEW-index mars kl 11.00 - USA: detaljhandel februari kl 13.30 - USA: importpriser februari kl 13.30 - USA: industriproduktion februari kl 14.15 - USA: Redbook detaljhandel, veckodata kl 14.55 - USA: lager osålda varor januari kl 15.00 - USA: NAHB husmarknadsindex mars kl 15.00 - SCB: emitterade värdepapper februari kl 9.30 - Tyskland: ZEW-index mars kl 11.00 - USA: detaljhandel februari kl 13.30 - USA: importpriser februari kl 13.30 - USA: Redbook detaljhandel, veckodata kl 13.55 - USA: industriproduktion februari kl 14.15 - USA: lager osålda varor januari kl 15.00 - USA: NAHB husmarknadsindex mars kl 15.00 Det framgår av finansräkenskaperna från Statistiska Centralbyrån, SCB. Tidigare var lån i bank och bostadsinstitut den viktigaste finansieringskällan, men de senaste åren har intresset för att emittera egna värdepapper och att låna i andra monetära kreditmarknadsbolag ökat i snabbare takt. - SCB: emitterade värdepapper februari kl 9.30 - Tyskland: ZEW-index mars kl 11.00 - USA: detaljhandel februari kl 13.30 - USA: importpriser februari kl 13.30 - USA: industriproduktion februari kl 14.15 - USA: Redbook detaljhandel, veckodata kl 14.55 - USA: lager osålda varor januari kl 15.00 - USA: NAHB husmarknadsindex mars kl 15.00 - SCB: emitterade värdepapper februari kl 9.30 - Tyskland: ZEW-index mars kl 11.00 - USA: detaljhandel februari kl 13.30 - USA: importpriser februari kl 13.30 - USA: Redbook detaljhandel, veckodata kl 13.55 - USA: industriproduktion februari kl 14.15 - USA: lager osålda varor januari kl 15.00 - USA: NAHB husmarknadsindex mars kl 15.00 - SCB: emitterade värdepapper februari kl 9.30 - Tyskland: ZEW-index mars kl 11.00 - USA: detaljhandel februari kl 13.30 - USA: importpriser februari kl 13.30 - USA: Redbook detaljhandel, veckodata kl 13.55 - USA: industriproduktion februari kl 14.15 - USA: lager osålda varor januari kl 15.00 - USA: NAHB husmarknadsindex mars kl 15.00 - SCB: emitterade värdepapper december kl 9.30 - EMU: bytesbalans november kl 10.00 - EMU: byggproduktion november kl 11.00 - Tyskland: ZEW-index januari kl 11.00 - USA: Redbook detaljhandel, veckodata kl 14.55.


Psykodynamisk terapi 1177
metallic glass

Emitterade värdepapper, december 2018. Statistiknyhet från SCB 2019-01-17 9.30 Värt att notera att svenska bolags upplåning i räntebärande värdepapper denominerade i utländsk valuta är främst inom valutorna euro, dollar och pund.

545. 1 344. Tyskland: grossistpriser februari kl 8.00; Frankrike: KPI februari kl 8.45; KI: extramätning företag kl 9.00; SCB: emitterade värdepapper februari kl 9.30; Tyskland:  Källa : Svenska Jordbruksverket och SCB, samt till viss del av obligationer emitterade av svenska Ökning (+)/minskning (–) Emitterade värdepapper m.m.. 29 apr 2020 1) Källor: Finlands Bank, SCB, SSB, Finansieringssellskapens förening, Statistikbanken. emitterade värdepapper, efterställda skulder, övriga. 31 dec 2017 som görs av Statistiska Centralbyrån (SCB) avseende svenska hav och emitterade räntebärande värdepapper på längre löptider har  18 apr 2018 SCB: emitterade värdepapper kl 9.30.