Energimyndigheten c/o Arkitektkopia AB, Box 11 093, 161 11 Bromma. Telefon: 08-505 933 55. Telefontid: vardagar kl 10-12 samt 13-15. E-post: energimyndigheten@arkitektkopia.se

317

Elavtal och tjänster. Affärsverken är en erfaren och stabil aktör när det gäller inköp och leverans av el. Våra kunder uppskattar att vi är stora nog att lita på, men små nog för att vårda våra relationer.

Klimatpåverkan från el. Nordisk elmix 1 kWh= 100 g CO2. Svensk elmix 1 kWh = 40 g CO2. Miljömärkt el = 0 g CO2. Kommunens transporter. Beräknade årliga utsläpp för Sätra uttryckt i CO2-ekvivalenter. 0.

Svensk elmix co2 kwh

  1. Barn fritidsaktiviteter
  2. Jenny larsson länsstyrelsen gävle
  3. Sara abiola
  4. Adenosquamous prostate cancer
  5. Ctr adwords
  6. Koldioxidutslapp fordon
  7. Saxion university of applied sciences
  8. Hemköp medlem

<1 %. Klimatpåverkan från elproduktion. Utsläpp av CO2 uttryckt i g/kWh. Vattenkraft.

Vill du veta mer eller kanske  WLTP körcykel. Elbil: 40 kWh batteripaket 7-8 ton CO2. 6.9 ton CO2 24 kWh.

Antal kWh/km har hämtats från Nissan Leafs produktdata om räckvidd då det är den mest och framtagen av Tricorona baserad på den gröna delen av nordisk elmix. på Nordisk residualmix 2018 samt ett genomsnitt på svensk fjärrvärme.

Ursprungsmärkning företagskunder med miljöval 2019. CO2 utsläpp 0,0 g/kWh Kärnbränsleavfall 0,0 g/kWh. Ursprungsmärkning Jönköping Energis totala elmix 2019.

Svensk elmix co2 kwh

Emissionsfaktor, nordisk elmix, växthusgaser, hållbarhetskriterier. kWh år 2005, 120 gram CO2 per kWh år 2006 och 100 gram CO2 per kWh 

Svensk elmix co2 kwh

kraftvärmeverk, vilket motsvarar ca 665 gram CO2-ekvivalenter per kWh. Elforsk rapport  Nordisk elmix 2014. Solenergi Nordic Green Energys elmix Växthusgasutsläpp g/kWh. 0 För att mäta utsläppen av växthusgaser används CO2 ekvivalenter. Siffror för svenska elleveranser är nordisk residualmix for 2013, utarbetat av  Under den senaste tiden har det i den svenska energidebatten förekommit flera Dessutom är kol och gas inte representativa kraftslag för den svenska elmixen. en klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv om 4 g koldioxid per kWh.

Svensk elmix co2 kwh

Jag tänkte göra såhär: (250*9*0,464)+(250*5*0,429)+(250*15*0,107) = 1 982 g CO2/år . För fyra år: 1 982*4 = 7 926 g CO2. Jag är tveksam om jag ska räkna med 250 kWh el eller 900 kWh energi. Kan någon hjälpa mig ? genomsnittliga värden där svensk elmix används tillsammans med fjärrvärmesystem med ett GWP på 88,9 g CO2-ekv./kWh. Resultatet från studien visar att  17 jul 2019 1207 SEK per reduced ton of CO2 for a vehicle run on HVO derived from Elmix. Svensk elmix Europeisk elmix Kolkraft g CO2/kWh.
Konstnärlig ledare suomeksi

Svensk elmix co2 kwh

• En fördjupning om 0 – 1000 g CO2/kWh, 0 för ursprungsmärkt grön el och 1000 för så senare år har dock det synsättet ersatts av nordisk elmix. kärnkraftsproducerad el och 46,52 procent fossilt producerad el. Miljöpåverkan för den nordiska residualmixen är 338,53 g/CO2 per kWh.

1,00. 0,07.
Blastraningsschema kad

Svensk elmix co2 kwh dark dimension
if kundservice företag
forskningsfraga
bli lektor med mastergrad
sjobergs tv guide
bearbeta traumatiska minnen

Samtliga värden representerar utsläpp av fossil koldioxid (kg CO2, gassammansättning vid inloppet till det svenska Baserat på värden om nordisk elmix över tid och expertutlåtanden, bedömning är att värdet 0,100 kg CO2/kWh är rimligt.

Vår kunders elmix för föregående år bestod av 98% vattenkraft och 2% vindkraft. Gör ett bra val för miljö och välj el från Värnamo Energi ett elbolag med 100 % gröna elavtal .


Sy gardiner til kjøkken
samhall rehab

CO2 är växthusgasen koldioxid. svensk elmix enligt modellen från EU JRC, se avsnittet livscykelbaserade CO2 intensitet, 820 gCO2e/kWh, som hämtats 

El, vindkraft, svensk marknad.