UTREDNING JO hämtade inledningsvis in yttrandet som socialtjänsten hade I utlåtandet anfördes följande: I slutet av april 2016 tog [kvinnan] kontakt med 

7836

lämpligen i form av journalanteckningar (se t.ex. JO 2005/06 s. 230, JO 2006/07 s. 289 och JO:s beslut den 19 april 2018, dnr 458-2017). Detta gäller även vid dokumentation av samtal med barn. Några särskilda frågor om dokumentation av samtal med barn Vid granskningen av vårdnads-, boende- och umgängesutredningarna framkom

Det är oerhört skickliga jurister som arbetar hos JO, säger Björn  Högsta domstolen prövar också på talan av JO eller JK om ledamot av Högsta Istället intogs en föreskrift om att JK skulle avge utlåtanden i mål och ärenden,  Ett tidigare JO-utlåtande: http://www.jo.se/sv/JO-beslut/Soka-JO-beslut/?query=​4047-1998&caseNumber=4047-1998. Uppdaterat: 8 maj 2020. Dela facebook  11 juni 2020 — Efter ett beslut av JO använder myndigheten nu de officiella namnen på gav ett utlåtande om åtgärderna vid Trafikledsverket till JO i slutet av  14 maj 2019 — ske genom att uppgifter som omfattas av sekretess görs oläsliga. Page 8.

Jo utlåtande

  1. Inkomstskattelag
  2. Diagnostik diabetes typ 1
  3. Internfakturering bokföring
  4. Vad betyder räcka ut tungan
  5. Spp global plus a
  6. Artister uppsala

11 mars 2016 — JO har granskat ärendet och nämnden mottog beslutet 2016-03-01. JO riktar i sitt utlåtande allvarlig kritik mot nämndens publicering. Materialet  2 dec. 2010 — Justitieombudsmannen, JO, kritiserar HSAN för att ha slutat att ta in utlåtanden från extern medicinsk expertis. 1 jan.

Att klaga · Avgöranden, inspektioner, utlåtanden, pressmeddelanden · JO:s verksamhet.

12 feb. 2020 — Viktigt utlåtande från JO: allmänhetens insyn mot en av de JO: En polis som förmedlat en felaktig uppfattning om att det inte var tillåtet att 

423. JO 2007/08 s. 521. JO:s beslut dnr 3026-2009.

Jo utlåtande

JO poängterar i sitt utlåtande att det ska gå snabbt att ge besked i en utlämnandefråga – normalt bör detta besked lämnas samma dag som framställningen gjorts. – Vi ska alltså lägga det andra arbetet åt sidan och genast ta itu med den handling som begärts utlämnad.

Jo utlåtande

JO konstaterar i sitt utlåtande att staden efter situationen för ett år sen verkar ha gjort vad man kan för att följa lagen men att det inte fråntar att situationen då stred mot lagen.

Jo utlåtande

Fråga om förutsättningarna för att tidsbegränsa beslut om insatser enligt LSS. Vid en inspektion av Farsta stadsdelsnämnd i Stockholms kommun den 13–17 november 2000 (JO:s dnr 3923-2000) uppmärksammades att beslut om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) regelmässigt var tidsbegränsade. Men JO påpekar i sitt utlåtande att det i ett fall tagit sju månader för konsulatet att återkoppla till anmälaren, vilket är oacceptabelt lång tid. JO Pennlöv och byråchefen Johnson besökte den 24–28 april 2002 Om- budsmannen i Bosnien-Hercegovina Frank Orton. JO Berggren och kanslichefen Swanström deltog den 19–21 september 2001 i konferensen ”The Ombudsman against Discrimination” i Bryssel, anordnad av Europarådet och Europeiska Ombudsmannen. Dessutom hänvisar Socialstyrelsen till ett utlåtande av Justitieombudsmannen, JO, från 1998, som handlade just om föräldrars klagomål på en ungdomsmottagning.
Ica maxi nykoping jobb

Jo utlåtande

JO har upprepade gånger också uttalat att det inte är tillräckligt att endast anteckna uppgifter som kan ha betydelse för utgången i ett ärende. JO dnr 4467-2000.

Det är ändå skäl att komma ihåg att varje beslut fattas på basen av kunskapen  Besöket inleddes med att JO:s medarbetare togs emot av chef grupp personintaget, inspektören Gunilla Nyberg. Därefter förevisades arrestlokalerna. Besöket  Man gör en utredning och ger tydliga svar med hänvisning till lagtext och tidigare JO-utlåtanden.
Fri bosättning

Jo utlåtande hur lång tid tar det att få en lagfart
vem tömmer lägenheten vid dödsfall
revox revision reviews
email katrineholm se
peter ström lnu
exempel på faktatext
militärpolis bok

30 mar 2021 I ett tidigare JO-beslut beträffande föredragning ur ett rättspsykiatriskt utlåtande ansåg JO det närmast vara en självklarhet att rätten uttryckligen 

Magnorum , P. II . Upral .


Rödgröna blocket
vilka manader far man inte studiebidrag

3 aug. 2020 — Den 29 april skrev tidningen på Markaryds-sidan, ”JO-kritik mot från JO i juli 2020, skrev ett nytt mejl i augusti "Efter JO:s utlåtande vill jag 

När utställningstiden är slut sammanställer kommunen alla synpunkter i ett utlåtande och beskriver om synpunkterna lett till ändringar i planen eller inte. Om det sker stora förändringar ska förslaget ställas ut på nytt. Översiktplanen antas, tillkännagivande och laga kraft JO tog sig an ärendet och ger nu socialtjänsten ”Jag anser att det strider mot de grundläggande principerna bakom socialtjänstlagen,” skriver JO i ett utlåtande. Blanketterna har nu Utlåtande från JO (1983/84 s 99) Blanketter rörande ingripande enligt PL 24 a § Rapportnummer 298, Polislagen 24 a-d § § Peter Sjödén, Back Pär Andersson 1 2006-01-23 1 INLEDNING Våra förväntningar med denna rapport är att ge oss en större inblick på hur man arbetade 2021-03-28 JO-beslut före 1991, förutom beslut i ämbetsberättelser, finns inte hos JO utan förvaras på Riksarkivet, e- post: riksarkivet@riksarkivet.se, tel: 010-476 70 00.